بازديد از پروژه هاي عمراني سازمان مركزي و واحد علوم و تحقيقات تله کابین در واحد علوم و تحقیقات تهران ساختمان بلوك 6 - معاونت عمراني طبقه دوم بازديد از بيمارستانهاي بوعلي و جواهري بازدید از واحد پردیس شورای تخصصی عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان بازديد از پروژه هاي عمراني خراسان رضوي

عنوان

تاريخ انتشار

دانشگاه آزاد اسلامي خاش در زمين لرزه آسيب نديده است 1ارديبهشت1392
پروژه ساختمان آموزشي دانشكده مهندسي هسته اي وعلوم پايه واحد نجف آباد به متراژ 6850 مترمربع با حضور كارشناسان اداره كل طرحهاي عمراني ،تحويل موقت گرديد 1ارديبهشت1392
40 طرح عمراني ديگر در شرف تحويل داريم 11ارديبهشت1392
آغاز فعاليت عمراني پروژه بيمارستان فوق تخصصي 96 تختخوابي واحد ورامين پيشوا 11ارديبهشت1392
متن كامل سخنراني آقاي مهندس عباسي درمراسم آغاز فعاليت عمراني بيمارستان ورامين پيشوا 11ارديبهشت1392
پروژه هاي مسجد به متراژ حدود 997 مترمربع ،سردرب ورودي به متراژ حدود 95 مترمربع وبرق رساني به سايت 20 هكتاري واحد دورود با حضور كارشناسان اداره كل طرحهاي عمراني ،تحويل قطعي وهمچنين فاز اول محوطه سازي واحد مذكور نيز به متراژ حدود 20620 مترمربع تحويل موقت گرديد 15ارديبهشت1392
پروژه ساختمان سردرب ورودي واحد اردستان به متراژحدود179 مترمربع با حضور كارشناسان اداره كل طرحهاي عمراني تحويل قطعي گرديد 16ارديبهشت1392
پروژه محوطه سازي سايت واحد خمين به متراژ حدود 28000 مترمربع با حضور كارشناسان اداره كل طرحهاي عمراني تحويل موقت گرديد 16ارديبهشت1392
پروژه محوطه سازي واحد كوهدشت به متراژ حدود 9100 مترمربع با حضور كارشناسان اداره كل طرحهاي عمراني تحويل موقت گرديد 22ارديبهشت1392
پروژ هاي واحد ياسوج شامل دوباب ساختمان ادبيات به متراژ8900 مترمربع وسلف سرويس به متراژ 1837 مترمربع با حضور كارشناسان اداره كل طرحهاي عمراني تحويل موقت گرديد 23ارديبهشت1392
پروژه هاي عمراني دانشگاه آزاد اسلامي وضعيت مناسبي دارند/480هزارمترمربع آماده تحويل 24ارديبهشت1392

تمامی حقوق این سایت متعلق به معاونت عمراني دانشگاه آزاد اسلامی می باشد.

Web Design by Parsian CMS, Web Hosting by Parsian Networks 2004-2013 طراحی وب با استفاده از مدیریت محتوا شبکه پارسیان, دامنه و هاستینگ توسط شبکه پارسیان 2004-2014