بازديد از پروژه هاي عمراني سازمان مركزي و واحد علوم و تحقيقات تله کابین در واحد علوم و تحقیقات تهران ساختمان بلوك 6 - معاونت عمراني طبقه دوم بازديد از بيمارستانهاي بوعلي و جواهري بازدید از واحد پردیس شورای تخصصی عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان بازديد از پروژه هاي عمراني خراسان رضوي  فرا رسیدن ایام فاطمیه را تسليت مي گوييم

1-گزارش عملكرد حوزه معاونت عمراني دانشگاه شش ماهه اول سال 1393 

1-گزارش عملكرد اداره کل امور فنی و ساختمان شش ماهه اول سال1393 

1-گزارش عملكرد اداره کل طرحهای عمرانی شش ماهه اول سال1393 

1-گزارش عملكرد اداره کل املاک ومستغلان شش ماهه اول سال1393  

1-گزارش عملكرد اداره کل امور ساختمانهای بهداشتی ودرمانی شش ماهه اول سال1393 

2-گزارش عملكرد حوزه معاونت عمراني دانشگاه تا پايان بهمن ماه 1392

3-گزارش عملكرد اداره كل امور فني وساختمان تا پايان بهمن ماه 1392

4-فهرست نقشه هاي سايت ابلاغ شده به واحدها

5-فهرست نقشه هاي ساختماني ابلاغ شده به واحدها

6-گزارش عملكرد معاونت عمراني دانشگاه پايان شش ماهه اول سال 1392(اهم اقدامات)

7-گزارش عملكرد معاونت عمراني دانشگاه پايان سه ماهه اول سال 1392(اهم اقدامات)

8-گزارش عملكرد معاونت عمراني دانشگاه دريك نگاه سال 1391(اهم اقدامات)

9-گزارش عملكرد معاونت عمراني دانشگاه شش ماهه نخست سال 1391(اهم اقدامات)

10-گزارش عملكرد اداره كل طرحهاي عمراني دانشگاه شش ماهه نخست سال 1391

11-گزارش عملكرد اداره كل املاك ومستغلات دانشگاه شش ماهه نخست سال 1391

12-گزارش عملكرد اداره كل امور ساختمانهاي بهداشتي و درماني شش ماهه نخست سال 1391

13-گزارش عملكرد اداره كل طرحهاي عمراني هشت ماهه نخست سال 1391

14-گزارش عملكرد اداره كل امور فني وساختمان نه ماهه نخست سال 1391

15-فهرست پروژه هاي عمراني واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي با پيشرفت فيزيکي 80 الي 97درصد تا شهريورماه 1391

16-فهرست پروژه هاي عمراني واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي با پيشرفت فيزيکي 97درصد به بالا تا شهريور ماه 1391

17-فهرست پروژه هاي عمراني واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي با پيشرفت فيزيکي 65الي 80درصد آذرماه1391

18-فهرست پروژه هاي عمراني واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي با پيشرفت فيزيکي80الي 97درصد آذرماه1391

19-نمودار رشد پيشرفت فيزيكي پروژه هاي 65 الي 80 درصد آذرماه 1391

20-نمودار رشد پيشرفت فيزيكي پروژه هاي بالاي 80 درصد آذرماه 1391

  

توجه : باید تمامی بخش ها را دانلود نموده و در یک پوشه قرار دهید و سپس فایل بخش اول را اجرا کرده و بر روی دکمه Install کلیک نماييد.

 

ضمیمهاندازه
بخش اول گزارش عملکرد حوزه معاونت عمران شش ماهه اول سال 13931.37 مگابایت
بخش دوم گزارش عملکرد حوزه معاونت عمران شش ماهه اول سال 13931.31 مگابایت
گزارش عملکرد اداره کل امور فنی وساختمان شش ماهه اول سال 1393394.84 کیلو بایت
گزارش عملکرد اداره کل طرحهای عمرانی شش ماهه اول سال 1393510.07 کیلو بایت
گزارش عملکرد اداره کل املاک ومستغلات شش ماهه اول سال 1393790.2 کیلو بایت
گزارش عملکرد اداره کل امور ساختمانهای بهداشتی و درمانی شش ماهه اول سال 13931.94 مگابایت
گزارش عملكرد حوزه معاونت عمراني پايان بهمن ماه سال 1392 در يك نگاه624.58 کیلو بایت
گزارش عملكرد اداره كل امور فني و ساختمان پايان بهمن ماه سال 1392411.32 کیلو بایت
بخش اول گزارش عملكرد حوزه معاونت عمراني پايان شش ماهه اول سال 1392 در يك نگاه1.39 مگابایت
بخش دوم گزارش عملكرد حوزه معاونت عمراني پايان شش ماهه اول سال 1392 در يك نگاه1.1 مگابایت
گزارش عملكرد حوزه معاونت عمراني پايان سه ماهه اول سال 1392 در يك نگاه727.75 کیلو بایت
گزارش عملكرد حوزه معاونت عمراني در سال1391 در يك نگاه1.2 مگابایت
بخش اول گزارش عملكرد معاونت عمراني شش ماهه نخست سال 13911.39 مگابایت
بخش دوم گزارش عملكرد معاونت عمراني شش ماهه نخست سال 13911.39 مگابایت
بخش سوم گزارش عملكرد معاونت عمراني شش ماهه نخست سال 13911.37 مگابایت
فهرست پروژه هاي عمراني با پيشرفت فيزيكي 80 الي 97 درصدتا شهريور ماه139178.56 کیلو بایت
فهرست پروژه هاي عمراني با پيشرفت فيزيكي 97 درصدبه بالاتا شهريور ماه139165.91 کیلو بایت
بخش اول گزارش عملكرد اداره كل املاك ومستغلات شش ماهه نخست سال 13911.39 مگابایت
بخش دوم گزارش عملكرد اداره كل املاك ومستغلات شش ماهه نخست سال 13911.39 مگابایت
بخش سوم گزارش عملكرد اداره كل املاك ومستغلات شش ماهه نخست سال 13911.39 مگابایت
بخش چهارم گزارش عملكرد اداره كل املاك ومستغلات شش ماهه نخست سال 13911.39 مگابایت
بخش پنجم گزارش عملكرد اداره كل املاك ومستغلات شش ماهه نخست سال 13911.39 مگابایت
بخش ششم گزارش عملكرد اداره كل املاك ومستغلات شش ماهه نخست سال 1391499.91 کیلو بایت

تمامی حقوق این سایت متعلق به معاونت عمراني دانشگاه آزاد اسلامی می باشد.

Web Design by Parsian CMS, Web Hosting by Parsian Networks 2004-2013 طراحی وب با استفاده از مدیریت محتوا شبکه پارسیان, دامنه و هاستینگ توسط شبکه پارسیان 2004-2014