بازديد از پروژه هاي عمراني سازمان مركزي و واحد علوم و تحقيقات تله کابین در واحد علوم و تحقیقات تهران ساختمان بلوك 6 - معاونت عمراني طبقه دوم بازديد از بيمارستانهاي بوعلي و جواهري بازدید از واحد پردیس شورای تخصصی عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان بازديد از پروژه هاي عمراني خراسان رضوي

عنوان

تاريخ انتشار

پروژه ساختمان آموزشي واحد سنندج -طرح شماره 1006-به متراژ 6300 مترمربع توسط كارشناسان اداره كل طرحهاي عمراني تحويل موقت گرديد 31شهريور1392
پروژه ساختمان سردرب واحد گرمسار به متراژ حدود 79 مترمربع با حضور كارشناسان اداره كل طرحهاي عمراني تحويل قطعي گرديد 23شهريور1392
پروژه ساختمان مهمانسراي واحد مهاباد به متراژ حدود 1224 مترمربع با حضور كارشناس اداره كل طرحهاي عمراني تحويل قطعي گرديد 16شهريور1392
پروژه ساختمان آمفي تئاتر وكتابخانه واحد گرگان به متراژ 7547 مترمربع باحضوركارشناسان اداره كل طرحهاي عمراني تحويل موقت گرديد 3شهريور1392
مسئولان استاني موتور محركه فعاليت هاي عمراني وتوليد علم هستند 3شهريور1392
قطعنامه شصت وهفتمين اجلاس شوراي مركزي دانشگاه آزاد اسلامي 4شهريور1392
هدايت،نظارت .كنترل از وظايف مهم مديران است/دقت مضاعف در فعاليت هاي عمراني 4شهريور1392
معاونت عمراني دانشگاه خبر داد 4شهريور1392
پروژه ساختمان فاز دوم سوله ورزشي واحد گلپايگان به متراژ خدود 1492 مترمربع با حضور كارشناسان اداره كل طرحهاي عمراني به بهره برداري رسيد 5شهريور1392
پروژه سردرب واحد آذرشهر به متراژ حدود 179 مترمربع با حضور كارشناسان اداره كل طرحهاي عمراني تحويل موقت گرديد 5شهريور1392
پروژه هاي سردرب وديواركشي ومحوطه سازي واحد ايلخچي با حضور كارشناسان اداره كل طرحهاي عمراني تحويل قطعي گرديد 5شهريور1392

تمامی حقوق این سایت متعلق به معاونت عمراني دانشگاه آزاد اسلامی می باشد.

Web Design by Parsian CMS, Web Hosting by Parsian Networks 2004-2013 طراحی وب با استفاده از مدیریت محتوا شبکه پارسیان, دامنه و هاستینگ توسط شبکه پارسیان 2004-2014