بازديد از پروژه هاي عمراني سازمان مركزي و واحد علوم و تحقيقات تله کابین در واحد علوم و تحقیقات تهران ساختمان بلوك 6 - معاونت عمراني طبقه دوم بازديد از بيمارستانهاي بوعلي و جواهري بازدید از واحد پردیس شورای تخصصی عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان بازديد از پروژه هاي عمراني خراسان رضوي  فرا رسیدن ایام فاطمیه را تسليت مي گوييم

 

Photo Gallery
Photo Gallery
Photo Gallery
Photo Gallery

 مجموعه اي از عكسهاي منتخب بازديدها وهمايش هاي معاونت عمراني دانشگاه 

 با كليك بر روي هر عكس مي توانيد آن را باسايز كامل مشاهده نماييد

 

مجموعه يك  
تصاويري ازشانزدهمين همايش معاونين عمراني-آبان 91

مجموعه دو
تصاويري از نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشي وفناوري-آذرماه91

مجموعه سه
تصاويري از پروژه سوله ورزشي واحد گلپايگان-دي ماه91

مجموعه چهار
تصاويري ازهفدهمين همايش معاونين عمراني - مهرماه 92
مجموعه پنج
تصاويري ازبازديدمعاون عمراني دانشگاه از واحدهاي تهران شمال و... - 24و25 مهرماه 92
مجموعه شش
تصاويري ازبازديدمعاون عمراني دانشگاه از واحدهاي منطقه سه - 8و9 آبان ماه 92
مجموعه هفت
تصاويري ازبازديدمعاون عمراني دانشگاه از واحدهاي منطقه نه- 14و15 آبانماه 92
مجموعه هشت
تصاويري ازبازديدمعاون عمراني دانشگاه از واحدهاي استان كرمان- 10و12 بهمن ماه 92
مجموعه نه
تصاويري ازبازديدمعاون عمراني دانشگاه از واحدهاي استانهای آذربایجان غربی وشرقی،زنجان- 10الی13 اردیبهشت ماه 93
 

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به معاونت عمراني دانشگاه آزاد اسلامی می باشد.

Web Design by Parsian CMS, Web Hosting by Parsian Networks 2004-2013 طراحی وب با استفاده از مدیریت محتوا شبکه پارسیان, دامنه و هاستینگ توسط شبکه پارسیان 2004-2014