بازديد از پروژه هاي عمراني سازمان مركزي و واحد علوم و تحقيقات تله کابین در واحد علوم و تحقیقات تهران ساختمان بلوك 6 - معاونت عمراني طبقه دوم بازديد از بيمارستانهاي بوعلي و جواهري بازدید از واحد پردیس شورای تخصصی عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان بازديد از پروژه هاي عمراني خراسان رضوي  فرا رسیدن ایام فاطمیه را تسليت مي گوييم
انتصاب آقاي دكتر اقبال شاكري به سمت رييس مركز عمراني، املاك و مستغلات
 

به موجب حكم شماره 10/60228 مورخ بيست و هشتم آذرماه 1396 جناب آقاي دكتر اقبال شاكري به عنوان رييس مركز عمراني ، املاك و مستغلات منصوب شدند.

انتصاب آقاي مهندس مسعود شهسواري به عنوان سرپرست اداره كل ساختمانهاي بهداشتي ودرماني حوزه معاونت عمراني
  به موجب حكم شماره27/57175 مورخ 20 خردادماه 1393 جناب آقاي مسعود شهسواري به عنوان سرپرست اداره كل ساختمانهاي بهداشتي و درماني منصوب شدند.

انتصاب آقاي مهندس محسن هاشمي با حفظ سمت به عنوان معاون عمراني واحد علوم وتحقيقات
  به موجب حكم شماره  1-29-08/ 20398 مورخ 13 مهرماه 1392 جناب آقاي مهندس محسن هاشمي با حفظ سمت به عنوان معاون عمراني واحد علوم وتحقيقات منصوب شدند.

انتصاب آقاي مهندس هاشمي به سمت معاون عمراني دانشگاه
  به موجب حكم شماره 222206/10مورخ  هشتم مهرماه 1392 جناب آقاي مهندس محسن هاشمي به سمت معاون عمراني دانشگاه منصوب شدند.

انتصاب مهندس صناعي به عنوان كارشناس مسئول معماري وشهرسازي
  به موجب حكم شماره 379110/53مورخ 2 بهمن ماه 1391جناب آقاي امير صناعي به عنوان كارشناس مسئول معماري وشهرسازي منصوب شدند.

انتصاب مهندس زنجاني به عنوان كارشناس مسئول ارزشيابي طرح
  به موجب حكم شماره 379891/53مورخ 2 بهمن ماه 1391 جناب آقاي مصطفي علي رضايي زنجاني به عنوان كارشناس مسئول ارزشيابي طرح منصوب شدند.

انتصاب مهندس شاه كرمي به عنوان كارشناس مسئول تاسيسات مكانيكي
  به موجب حكم شماره 379042/53مورخ 2 بهمن ماه 1391 جناب آقاي سيد محمدامير شاه كرمي به عنوان كارشناس مسئول تاسيسات مكانيكي منصوب شدند.

انتصاب مهندس بيات به عنوان مدير كل طرحهاي عمراني دانشگاه
  به موجب حكم شماره 82/288762مورخ 28 آبان ماه 1391جناب آقاي مهندس گودرز بيات به عنوان مدير كل طرحهاي عمراني دانشگاه آزاد اسلامي منصوب شدند.

انتصاب مهندس بابايي به عنوان مدير كل امور بيمارستانهاي دانشگاه آزاد اسلامي
  به موجب حكم شماره 53/225779مورخ دهم مهرماه 1391جناب آقاي مهندس عليرضا بابايي به عنوان مدير كل امور بيمارستانهاي دانشگاه آزاد اسلامي منصوب شدند.

انتصاب دكتريعقوبي به عنوان مديركل فني وساختمان دانشگاه آزاد اسلامي
  به موجب حكم شماره   82/178655 مورخ ششم شهريورماه 1391 جناب آقاي دكتر فريبرز يعقوبي به عنوان مديركل فني وساختمان دانشگاه آزاد اسلامي منصوب شدند.
انتصاب مهندس كمايي به عنوان مدير كل املاك ومستغلات دانشگاه آزاد اسلامي
  به موجب حكم شماره 27/9592 مورخ 24خردادماه 1391جناب آقاي مهندس فربد كمايي به عنوان مدير كل املاك ومستغلات دانشگاه آزاد اسلامي منصوب شدند.

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به معاونت عمراني دانشگاه آزاد اسلامی می باشد.

Web Design by Parsian CMS, Web Hosting by Parsian Networks 2004-2013 طراحی وب با استفاده از مدیریت محتوا شبکه پارسیان, دامنه و هاستینگ توسط شبکه پارسیان 2004-2014