۱۳۹۹ يکشنبه ۵ بهمن
نقشه سایت
مرکز عمرانی
بازديد مهندس عباسي از واحد تهران جنوب
بازديد از اراضي سليمانيه و سايت دانشكده فني و مهندسي (آزمايشگاهها، مقبره الشهدا و...)

در بازديد رياست محترم مركز عمران به همراه مديران و مشاور مركز  از اراضي سليمانيه و سايت دانشكده فني و مهندسي (آزمايشگاهها، مقبره الشهدا و...) واحد تهران جنوب، دكتر خواجوي رياست محترم واحد در خصوص مسائل و مشكلات عمراني واحد مطالبي ارائه و در ادامه مهندس عباسي در خصوص مسائل مطروحه ارائه طريق نمودند.